NXTdim Video

NXTdim Vault | Vault Settings - General

Enforce Consistent Settings For All Clients
Maak de instellingen voor Secondary Documents en/of Publish to SharePoint gelijk voor alle clients.
Export-Import Options
De instellingen voor Secondary Documents en/of Publish to SharePoint kunnen geimporteerd en /of geexporteerd worden.
Life Cycle Events
Bepaal welke NXTdim Jobs gestart moeten worden op een status overgang.
Allow Manual Publish and Queuing
Bepaal of de manuele manieren om Secondary Documents naar een SharePoint Library te publiceren door de clients gebruikt mogen worden.